Iniciatíva ISK 200

Na Slovensku rýchlosťou 200 km/h.
V roku 2007 YOSARIA TRAINS založila diskusný klub ISK 200 (Iniciatíva na Slovensku rýchlosťou 200 KM/H), cieľom ktorého bolo združovať odborníkov zo všetkých sfér železničného sektoru.

14

ročná existencia

16

workshopov

Iniciatíva

Počas 14 ročnej existencie toho klubu sa uskutočnilo celkom 16 workshopov na ktorých sa zúčastnili odborníci z Ministerstva a dopravy, ZSSK, Cargo, projektovej kancelárie REMING a Prodex, Yosaria Trains a iní.

Jeden z najdôležitejších počinov ISK 200 bolo pripomienkovanie a zmodernizovanie zákona o Dráhe Z.z. č. 513/2009 a zákona o Doprave na dráhe Z.z. 514/2009, ako i mnohé iné vyhlášky a predpisy. Jedným z hlavných cieľov bolo nové vedenie koridorov na Slovensku a hlavne štvorkoľajnosť koridorov s tým, že sa zachová pôvodná trať, ku ktorej sa vybuduje úplne nová dvojkoľajná trať využívaná na rýchlosť 200 km/hod. pre EC, IC, R ale aj OS vlaky.

Tento progresívny a v západnej Európe bežný typ tratí sa nepodarilo presadiť, nakoľko žiadna vláda sa nebola ochotná zaoberať touto tematikou. A to i napriek tomu, že ekonomická rozvaha preukázala, že tento typ koridorov v konečnom dôsledku by bol vybudovaný lacnejšie a za omnoho kratší čas, ako sa buduje tieto roky.

Prečítajte si celý článok (PDF)

Koncept novej
bratislavskej stanice

2017 – 2020 V rámci tejto iniciatívy spol. Yosaria Trains vypracovala štúdiu/koncept novej bratislavskej stanice, ktorá je situovaná na inom mieste ako boli publikované známe mediálne návrhy. Táto stanica by prevzala funkciu terajšej hlavnej stanice. Koncept je ultra-moderný, rešpektujúci terajšie svetové trendy. Po realizácii by sa určite stal jedným zo symbolov hlavného mesta!