Kariéra

Pracujeme na nových projektoch postavených z moderných technológií, aké na Slovensku nie sú.

Mechanik
Elektromechanik